Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Notárska zápisnica zo dňa 31.05.2017
pdf Zmluva o dielo č.01/2017 - Výmena strešnej krytiny ZŠ
pdf Zmluva o dielo NAJ - STAV s.r.o. zo dňa 16.11.2016
pdf Kúpna zmluva zo dňa 06.09.2016
pdf Zmluva o podpore zo dňa 06.09.2016
pdf Zmluva o dielo č.09/2016 - Multifunkčné ihrisko
pdf Darovacia zmluva zo dňa 16.05.2016
pdf Zmluva č. 2/2016 AENEA, s.r.o. zo dňa 01.02.2016
pdf Zmluva o dielo SPEEDCOM s.r.o. zo dňa 09.05.2016
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a Zmluva so spoločnosťou NATUR-PACK,a.s.
pdf Dodatok k zmluve o dielo SCORP TRADE s.r.o. zo dňa 12.02.2016
pdf Zmluva o dielo SCORP TRADE s.r.o. zo dňa 12.02.2016
pdf Zmluva o dielo č.6 zo dňa 11.11.2015
pdf Zmluva č.3699/2015 zo dňa 09.09.2015
pdf Zmluva č.696/2015 zo dňa 21.08.2015
pdf Zmluva č.2183/2015 zo dňa 08.05.2015
pdf Kúpna zmluva 587/2015 zo dňa 03 septembra 2015
pdf Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní službieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 11.03.2015
pdf Zmluva o dielo Premier Consulting spol. s r.o. zo dňa 09.03.2015
pdf Zmluva o dielo Geosense SK s.r.o. zo dňa 05.11.2014
pdf Zmluva o dielo SPEEDCOM s.r.o. zo dňa 09.12.2013
pdf Kúpna zmluva zo dňa 13.08.2013
pdf Zmluva o dielo IVE - RASTAV zo dňa 26.06.2013
pdf Zmluva o dielo SPEEDCOM s.r.o. zo dňa 28.06.2013
pdf Zmluva o dielo NAJ - STAV s.r.o. zo dňa 14.06.2013
pdf Zmluva o dielo SPEEDCOM s.r.o. zo dňa 27.05.2013
pdf Zmluva o dielo rozhlas zo dňa 17.05.2013
pdf Zmluva o dielo IVE RASTAV zo dňa 20.10.2012
pdf zmluva č.110342
pdf zmluva o dielo - letecký záber obce
pdf Dotatok k Zmluve o dodávke plynu pre tarifu M4
pdf Dotatok k Zmluve o dodávke plynu pre tarifu M2
pdf Dotatok k Zmluve o dodávke plynu pre tarifu M3
pdf Zmluva o dielo č.01/2012 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia