Aktuality

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác s názvom Rekonštrukcia cesty na cintorín v obci Maťovské Vojkovce - časť Vojkovce podľa pokynov výzvy nachádzajúcej sa v sekcii dokumenty/iné. Výber zmluvného partnera na uskutočnenie stavebných prác sa uskutoční v rámci prieskumu trhu podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len " zákon o verejnom obstarávaní ").