Aktuality

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/-ky Materskej školy

Obec Maťovské Vojkovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským.Bližšie informácie o kvalifikačných predpokladoch a osobitných požiadavkách ako aj zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania nájdete v časti dokumenty. Termín podania prihlášky: od 20.05.2014 - 20.06.2014 do 16:00 hod.